0863731249 wirat2020@gmail.com

วันนี้ ช่วงเช้า ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “เกษียณอย่าง Smart กับยุค Digital” ในหัวข้อ”ปลุกวิธีคิด..เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณ”ให้กับ ลูกค้าและพนักงานประจำที่จะเกษียณในเดือน ตุลาคมนี้ จัดโดยธนาคารออมสิน ที่ โรงแรมสวิสโฮเทล รัชดาครับ

a b c d

Comments

Facbook Comments