0863731249 wirat2020@gmail.com

7 คุณสมบัติสำคัญของผู้สูงวัย

คุณสมบัติสำคัญ 7 ด้าน ของผู้สูงวัยยุคไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปัจจุบันและยุคอนาคต นับวันผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งอายุเฉลี่ยก่อนตาย ก็ยาวนานเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปีด้วย เหตุปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ คือ...
อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต กับ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

เพื่อนวัยเกษียณที่รักยิ่งทุกท่านครับ

เพื่อนๆคงรู้จักชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชชช.) ชมรมออนไลน์คุณภาพ ที่เราหลายคนเป็นสมาชิก ทั้งได้ร่วมกันโพสต์ อ่าน ไลค์ เม้นต์ และแชร์ กันอยู่ทุกวัน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา

อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชช.)..แบบไหน? ที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลาน

เมษายน..เป็นเดือนสำคัญของผู้สูงอายุ คือ ช่วงสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน หยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงที่ได้พบลูกหลาน สังสรรค์แบบรวมญาติ..รดน้ำดำหัว ขอพรจาก..ผู้สูงอายุ ฯลฯ

อ่านต่อ

สมดุลชีวิต 7 ด้าน..บันดาลสุข

วันนี้มาคุยเรื่องสำคัญในชีวิต กันดีกว่าครับ
อะไร..สร้างความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต?
คำตอบของผมคือ..!!
สิ่งที่ให้ความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต อันเป็นความปรารถนา มีลักษณะเป็นสากล เป็นประสงค์ของผู้สร้างมนุษย์และจักรวาล เป็นกฏธรรมชาติ มนุษย์ทุกเพศ วัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ มีความต้องการ

อ่านต่อ

7 คุณสมบัติสำคัญของผู้สูงวัย

คุณสมบัติสำคัญ 7 ด้าน ของผู้สูงวัยยุคไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปัจจุบันและยุคอนาคต นับวันผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งอายุเฉลี่ยก่อนตาย ก็ยาวนานเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปีด้วย เหตุปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ คือ...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต กับ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

เพื่อนวัยเกษียณที่รักยิ่งทุกท่านครับ

เพื่อนๆคงรู้จักชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชชช.) ชมรมออนไลน์คุณภาพ ที่เราหลายคนเป็นสมาชิก ทั้งได้ร่วมกันโพสต์ อ่าน ไลค์ เม้นต์ และแชร์ กันอยู่ทุกวัน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา

อ่านเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชช.)..แบบไหน? ที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลาน

เมษายน..เป็นเดือนสำคัญของผู้สูงอายุ คือ ช่วงสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน หยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงที่ได้พบลูกหลาน สังสรรค์แบบรวมญาติ..รดน้ำดำหัว ขอพรจาก..ผู้สูงอายุ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

สมดุลชีวิต 7 ด้าน..บันดาลสุข

วันนี้มาคุยเรื่องสำคัญในชีวิต กันดีกว่าครับ
อะไร..สร้างความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต?
คำตอบของผมคือ..!!
สิ่งที่ให้ความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต อันเป็นความปรารถนา มีลักษณะเป็นสากล เป็นประสงค์ของผู้สร้างมนุษย์และจักรวาล เป็นกฏธรรมชาติ มนุษย์ทุกเพศ วัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ มีความต้องการ

อ่านเพิ่มเติม