0863731249 wirat2020@gmail.com

รู้จัก ครูรัตน์

… กับภรรยา

รู้จัก ครูรัตน์

… กับครอบครัว

วิรัตน์ สมัครพงศ์

ภาพ: ขอพรจากสวรรค์เบื้องบน ณ จุดสูงสุด ของ แกรนค์ แคนยอน รัฐเนวาด้า อเมริกา

“โค้งสุดท้ายของชีวิต
ขอทุ่มเทหัวใจ เพื่อคนวัยเกษียณ
ให้พบความสุขและเติมเต็มในชีวิต”

kruRat.com

ครูรัตน์ คนมีดวามสุข

วิรัตน์ สมัครพงศ์

เกิดเมื่อ 07 สิงหาคม 2492 ที่หมู่บ้านคลองหนัง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เป็นผู้นำในด้านการคิด การเขียน การพูด สื่อสารข้อมูล ที่ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยมีความสุขและประสบความสำเร็จ เติมเต็มในชีวิตครบทุกมิติ เป็นคนที่ทุ่มเทใจให้คนวัยเกษียณ

ประวัติการศึกษา 

ประถม           โรงเรียนวัดสนามชัย

มัธยม            โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา (2508)

วิชาชีพ          ป.กศ.ต้น วิทยาลัยครูสงขลา รุ่น 13

ป.กศ.สูง       วิทยาลัยครูพระนคร(อุตสาหกรรมศิลป รุ่น 4)

ปริญญาตรี    การศึกษาบัณฑิต   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(วศ.พระนคร 2516)

ปริญญาโท    ด้านการบริหารจัดการ บธ.ม.(Ex.MBAรุ่น 5) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงาน    สัมมนา  ทั้งภายในและต่างประเทศหลายแห่ง

ประสบการณ์การทำงาน

อดีต               เคยรับราชการเป็น อาจารย์  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชและสงขลา

เป็นอดีต(สหาย)นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เขต 1 สงขลา(2519-2524)

ปัจจุบัน          เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ในเครือบริษัทฯ IAGROUP ได้แก่

  1. บริษัท ไอ.เอ.โฮลดิ้ง จำกัด
  • ทำธุรกิจทางด้านผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ด้านงานซักฟอกและทำความสะอาด
  1. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด
  • ห้องปฏิบัติการ(LAB) บริการด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ในระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานภาพสมรส      สมรสแล้วกับ คุณศิลษา  สมัครพงศ์

บุตร-ธิดา                   มีบุตร-ธิดา 2 คน สลิล สมัครพงศ์ และ มุ่งมั่น สมัครพงศ์

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชนปัจจุบัน

– ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(2555-2557)

-คณะกรรมการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2557-ปัจจุบัน)

 

ทำไมจึงทำเพจ “เกษียณแล้ว ทำไรดีวะ?”(คลิกชมฟังคำตอบครับ)

Comments

Facbook Comments