0863731249 wirat2020@gmail.com
7 คุณสมบัติสำคัญของผู้สูงวัย

7 คุณสมบัติสำคัญของผู้สูงวัย

คุณสมบัติสำคัญ 7 ด้าน ของผู้สูงวัยยุคไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปัจจุบันและยุคอนาคต นับวันผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งอายุเฉลี่ยก่อนตาย ก็ยาวนานเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปีด้วย เหตุปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ คือ...
ผู้เชี่ยวชาญชีวิต กับ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต กับ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

เพื่อนวัยเกษียณที่รักยิ่งทุกท่านครับ เพื่อนๆคงรู้จักชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชชช.) ชมรมออนไลน์คุณภาพ ที่เราหลายคนเป็นสมาชิก ทั้งได้ร่วมกันโพสต์ อ่าน ไลค์ เม้นต์ และแชร์ กันอยู่ทุกวัน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ธรรมดาครับ ที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะ..!!...
ผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชช.)..แบบไหน? ที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลาน

ผู้เชี่ยวชาญชีวิต(ชช.)..แบบไหน? ที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลาน

เมษายน..เป็นเดือนสำคัญของผู้สูงอายุ คือ ช่วงสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน หยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงที่ได้พบลูกหลาน สังสรรค์แบบรวมญาติ..รดน้ำดำหัว ขอพรจาก..ผู้สูงอายุ ฯลฯ ด้วยวัย 60 ปลาย ย่างใกล้ 70 ปี จึงผมขอใช้สิทธิ์พูดในฐานะ”ผู้สูงอายุถึงผู้สูงอายุ”ด้วยกัน...
สมดุลชีวิต 7 ด้าน..บันดาลสุข

สมดุลชีวิต 7 ด้าน..บันดาลสุข

วันนี้มาคุยเรื่องสำคัญในชีวิต กันดีกว่าครับ อะไร..สร้างความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต? คำตอบของผมคือ..!! สิ่งที่ให้ความสุขและเติมเต็มให้กับชีวิต อันเป็นความปรารถนา มีลักษณะเป็นสากล เป็นประสงค์ของผู้สร้างมนุษย์และจักรวาล เป็นกฏธรรมชาติ มนุษย์ทุกเพศ วัย ทุกเชื้อชาติ...