0863731249 wirat2020@gmail.com

รู้จัก ครูรัตน์

… ออกรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง

รู้จัก ครูรัตน์

… ออกรายการ ที่ช่อง3

รู้จัก ครูรัตน์

… กับคุณบัณฑิต ครูท่านหนึ่งที่ สร้างแรงบันดาลใจ

รู้จัก ครูรัตน์

… สบายๆ สไตล์ครูรัตน์

รู้จัก ครูรัตน์

… ดั่ง นกอินทรี

กฎการเกิดผลลัพธ์ See+Be+Do=Have

กฎการเกิดผลลัพธ์ที่เป็นกฏสากล

See > Be > Do = Have

10 ความเข้าใจสร้างสุขในยุคดิจิตอล

โลกได้เปลี่ยนแปลง
จากยุคอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า Analog สู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นผลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

ผู้สูงอายุหรือคนสูงวัยอย่างเราๆท่านๆ
ที่เคยใช้ชีวิตและเทคโนโลยีแบบ Analog ต้องปรับตัว ปรับใจ ใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลอย่างมีความสุขกันให้ได้นะครับ

อ่านเพิ่มเติม

3 เคล็ดลับ ช่วยคนพ้นหลุมพราง

ปัญหาและอุปสรรค..!
อาจนำมาซึ่งความเครียด ความทุกข์ ความซึมเศร้า ความผิดหวัง สภาวะบีบคั้นหรือกดดัน ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมหรือคนรอบตัวเรา หากเราใส่ใจ เราจะพบเห็นอยู่เสมอ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นชั่วคราว กับคนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

3 หลักคิด..ตั้งเป้าชีวิตให้เติมเต็ม

ผมเชื่อว่าเราทุกคน มีเป้าหมาย
มีความใฝ่ฝันอยู่ในใจต่อชีวิตด้านต่างๆ เช่น อยากมีสุขภาพดี อายุยืน อยากมีเงินที่เพียงพอ บางคนอาจอยากรวย อยากมีปัจจัยสี่ครบทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

คำถามที่สำคัญ..!!!

อ่านเพิ่มเติม

12 ความคิดที่ผิด เกี่ยวกับชีวิตวัยเกษียณ

คนสูงวัยไทยจะมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์พูนสุข และเติมเต็มในชีวิตได้ ต้องรู้เท่าทันความคิดผิดๆที่คอยจำกัดชีวิตเรามิให้ยอดเยี่ยม ตามความใฝ่ฝัน

เท่าที่ผมรวบรวมความคิดที่ผิดได้ อย่างน้อย 12 ประการ คือ

อ่านเพิ่มเติม

3 ขั้นตอน ลิขิตชีวิตใหม่ช่วงวัยเกษียณ

คุณเชื่อไหมครับว่า..
“ชีวิต..ลิขิตเองได้”
“อนาคตของตัวคุณ อยู่ในกำมือคุณ”

วัตถุประสงค์ในการทำเพจ”เกษียณแล้ว ทำไรดีวะ?”
ผมไม่ได้ต้องการชวนคนวัยเกษียณกลับไปหาอดีต

เพราะอดีต..มันได้จบไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Comments

Facbook Comments